Natuurgeneeskunde is de verzamelnaam voor geneeswijzen die gebruik maken van natuurlijke methodes en middelen met als doel het zelfbeschermende en zelfgenezende proces te stimuleren. Deze is gebaseerd op duizenden jaren oude kennis én op moderne kennis.

De natuurgeneeskunde kenmerkt zich door een holistische benadering:

  • de mens is deel van de natuur
  • iedere persoon is uniek en heeft een eigen weg naar gezondheid
  • iedere persoon is de expert over zichzelf, de therapeut over ziekte in het algemeen
  • ziekte ontstaat op een voedingsbodem gecreëerd door interactie met de omgeving
  • ziekte kan niet los behandeld worden van de mens die de ziekte ontwikkeld heeft

De voedingsbodem voor klachten wordt gezocht in een geheel van factoren zoals stress, overbelasting, slechte eetgewoonten, opeenhoping van afvalstoffen en/of onverwerkte gebeurtenissen. Door de individuële aanpak krijgt men meer inzicht in het ontstaan van de klacht en leert men de eigen gezondheid op lange termijn zelf te optimaliseren. Het zorgen voor een aanzienlijke reductie in de medicatie en een verbetering van de kwaliteit van leven van chronisch zieken.

Een klacht wordt gezien als een boodschap van het lichaam. Ook kleine klachten. Het is belangrijk om deze boodschap serieus te nemen en het lichaam te ondersteunen bij het oplossen van het probleem.

Wanneer lichaam en geest in balans komen verminderen of verdwijnen vaak ook de klachten. Het “beter voelen” komt namelijk voor 95% van binnenuit.