Niet zien wél voelen

Alles bestaat uit energie. Zo heb je grofstoffelijke energie, dat in feite vaste stof is zoals je lichaam, maar het kan ook een steen of boom zijn. En er is fijnstoffelijke energie, dat wat je niet kunt zien maar er wel is. Zoals bijvoorbeeld alle lege ruimte om ons heen dat wij als ‘niets’ bestempelen omdat we het niet kunnen zien.

Energie kun je voelen, denk maar eens aan dat onbestemde gevoel bij een bepaald persoon of de energie van blijdschap dat ontstaat na een doelpunt bij een voetbalwedstrijd.

Energie bestaat uit trillingen: licht, geluid en elektrische pulsjes. Wij kunnen niet leven zonder licht, de aarde en al wat leeft maakt geluid dat ons beïnvloedt, ons zenuwstelsel geeft elektrische pulsjes die ook licht geven. Dagelijks maken we gebruik van ECG’s, echografie. mobiele telefonie. Veel techniek maakt gebruik van elektro-magnetisme. Dat vinden we heel gewoon omdat het iets tastbaars geeft: het ontzichtbare tastbaar gemaakt. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om het te gebruiken.

Je zou energie ook prikkels kunnen noemen. Hooggevoelige mensen voelen meer ‘prikkels’, zij zijn gevoeliger voor de verschillende uitingen van energie.

Duizenden jaren oude kennis geeft inzicht in hoe je ervoor staat

Zo is er ook energie dat nog niet als tastbaar kan worden bestempeld maar dat er wel is. Duizenden jaren oude kennis heeft dat keer op keer bewezen in de praktijk, toen we nog geen geavanceerde apparatuur hadden. Het werkt, dus het bestaat.

In en om ons lichaam bestaan verschillende energiestromen die nodig zijn om te kunnen functioneren, zoals chakra’s en meridianen. Deze energie moet ongehinderd kunnen stromen. Een energiestroom kan gehinderd worden door:

  • Een tekort aan energie: het zenuwstelsel ontvangt onvoldoende informatie, informatie komt niet aan in organen en weefsels die vervolgens ontregeld raken
  • Een blokkade: er zit een kink in de kabel, informatie komt niet aan en er ontstaan emotionele en fysieke klachten
  • Een teveel aan energie: het zenuwstelsel ontvangt teveel informatie, lichaam en geest raken overbelast en geïrriteerd. Zo ontstaan er bijvoorbeeld ontstekingen.

Het is dus van het grootste belang om de energie weer in balans te brengen. Als er balans is ben je gezond en dat voel je ook. Denk maar aan je lichaamstemperatuur: rond 37 graden is o.k. maar boven 38 graden heb je koorts en ben je ziek. Als energie niet in balans is dan zullen klachten blijven bestaan, ondanks dat symptomen onderdrukt worden door bijvoorbeeld bepaalde medicijnen, drank of drugs.

Energie kan gemeten worden met diverse meetinstrumenten die ik in mijn praktijk gebruik:

Kennis van energie kun je gebruiken om het lichaam weer in balans te brengen.

Hier nog een mooi filmpje over energie van Bruce Lipton met wetenschappelijke onderbouwing: Alles is energie of Everything is energy

Sylvia Peters Rit

Sylvia Peters Rit

Praktijk Natuurgeneeskunde & Bewustwording

I will be back soon

Sylvia Peters Rit
Hallo 👋
Waarmee kan ik je helpen?
Start Chat met Sylvia:
chat