In de natuurgeneeskunde gebruiken we vaak de term resonantie, frequentie en energie. In dit artikel lees je meer over resonantie en frequentie.

Resonantie

Er zijn verschillende betekenissen van het woord ‘resonantie’ volgens het woordenboek. De betekenis is afhankelijk van in welke context het wordt gebruikt.

Resonantie in de natuur(genees)kunde heeft te maken met ‘meetrillen’. In wikipedia staat een begrijpelijke omschrijving. Ik citeer: ‘Resonantie (Latijn voor resonare, weerklinken) is een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp kan een ander voorwerp in trilling brengen, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven. Als dit andere voorwerp in het ritme van de oorspronkelijke trillingen gaat meetrillen, wordt dat verschijnsel resonantie genoemd.’

Bijvoorbeeld: We gebruiken het woord resoneren soms in overdrachtelijke zin wanneer we bijv. willen aangeven dat ‘een gevoelige snaar geraakt’ wordt of wanneer we ‘met een uitspraak instemmen’ of als we ons afstemmen op een bepaalde frequentie op tv of radio. Taal drukt prachtig uit wat er in onze innerlijke wereld gebeurt als we bijvoorbeeld luisteren naar muziek. Muziek kan ons tot in het diepst van onze ziel raken, emoties losmaken. Dat komt omdat wij resoneren met trillingen.

Frequenties

Trillingen kunnen we aangeven in frequenties. Frequenties worden aangegeven in Herz (aantal trillingen per seconde, Mhz, GHz). De basisfrequentie van ons lichaam ligt tussen 20 tot 512 Hz.  Dat zijn ook frequentie vensters waarbinnen die van ons hart, van onze ademhaling en van onze bewegingen zoals hardlopen zich bevinden. Iedere duursporter weet hoe belangrijk het is om snel in zijn ritme te komen, d.w.z. dat ademhaling, hartritme en bewegingen synchroon zijn. Dat scheelt energie want alles werkt dan met elkaar mee.

Bij therapie geldt: Hoe kleiner de structuren van ons lichaam zijn waar we energie op willen overbrengen, hoe hoger het ritme, of hoe hoger de toon, hoe sneller de ritme wisselingen en hoe kleiner de golflengte.

Binnen mijn natuurgeneeskundige praktijk maak ik dus gebruik van meetbare natuurkundige wetmatigheden. Daar is niks zweverigs aan.

Resonantie meten: het verschil tussen Raymedy en bio-resonantie

Om energie en informatie over te dragen gebruikt de natuur sinus-golven. Op dat rotsvaste gegeven is het Raymedy methode gebaseerd. In de toepassing van sinusgolven gebruiken we dezelfde exact bekende, qua principe vergelijkbare wetmatigheden als die de elektronica tot zo’n onstuitbare vlucht hebben gebracht. Door deze toepassingen van sinusgolven wijkt Raymedy fundamenteel af van bio-resonantie systemen die zeggen met velden te communiceren die zich buiten het bereik bevinden van meet-apparatuur en  meetbare elektromagnetische golven.

Bio-resonantie therapieën werken met signalen die er uit zien en klinken als ruis, of als sissen. Hoe dit gesis, de technische benaming is ‘white noise’, klinkt hoor je wanneer je een FM radio afstemt op ongebruikte zendfrequenties. Deze ruis is kwetsbaar voor verstoringen door nabijgelegen zenders, electronische apparatuur in de buurt van de antenne, atmosferische storingen en zelfs van je eigen aanwezigheid dicht bij de antenne. Een spannend en interessant feitje is dat een heel klein percentage van deze witte ruis afkomstig is van de oerknal van bijna 14 miljard jaar geleden. Het heel zwakke magneetveld rondom ons lichaam kunnen we niet meten doordat de white noise die afkomstig is van deze zenders honderden keren sterker is dan het veld rond ons lichaam.

Resonantie waarnemen zonder meetapparatuur

Dat kan ook. Dit kun je zoals in de voorbeelden hierboven met muziek horen, zien of voelen.

Je resoneert met iets of iemand wanneer je je daartoe aangetrokken voelt. Dat kan iets negatiefs zijn zoals steeds opnieuw naar het nieuws luisteren, je ergeren aan iets of iemand. Ook al ben je het er niet mee eens, je sluit wél aan op die trilling, je resoneert ermee. Het kan ook iets positiefs zijn zoals naar je favoriete muziek luisteren en ergens blij van worden. Resoneren gaat vanzelf. Als levend wezen ben je gevoelig voor veel invloeden zowel van binnenuit zoals je innerlijke stem, gedachten en emoties, als van buitenaf zoals de omgeving waar je bent.

Hooggevoelige mensen merken die trillingen eerder op dan anderen en merken daardoor ook meer verschillende trillingen op, zij het dat je dat niet altijd heel precies kunt duiden. Betekent dat dat niet-hooggevoelige mensen deze trillingen niet opmerken? Nee beslist niet. Je kunt niet ‘niet voelen’, het wordt hoogstens niet bewust opgemerkt.

Wat hebben resonantie en frequentie met Wifi, mobiele telefoons of magnetron te maken en andere weetjes

  • Het 5G netwerk heeft 3 voorkeursfrequenties aangegeven door de Europese Unie. 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. Hierboven heb je gelezen dat onze basisfrequentie tussen 20 tot 512 Hz ligt. Wat 5G dan met ons lichaam doet kun je je dan wel voorstellen: niet veel goeds in ieder geval.
  • Een magnetron of wifirouter zenden 2,5 Ghz uit.
  • Een veelheid aan frequenties met een negatieve invloed.
  • Een bedrijf dat gebruik wil maken van frequenties betaalt de overheid voor het gebruik van frequenties.
  • Onze cellen bevatten DNA en ons DNA is een soort antenne in elektromagnetische velden.
    Dit kun je vinden op PubMed Int J. Radiat Biol. 2011 Apr;87(4):409-15. Doi 10.3109/09553002.2011.538130. Epub 2011 Feb 28. Author Blank M1, Goodman R
  • Wist je dat onze aarde ook een eigen frequentie heeft, evenals de verschillende planeten?

Conclusie

Resonantie en frequenties zijn dus heel normaal. Sterker nog het is een hele aparte wetenschap en erg veel over te vinden als je weet waar wat kunt vinden. Mooi als we daar zelf in positieve zin ook gebruik van kunnen maken. Zo kun je je afstemmen op bepaalde gezonde frequenties, ook zonder apparatuur, simpelweg door emoties en gedachten bewust te worden en te beïnvloeden. Je kunt je afstemmen op helende frequenties d.m.v. liefdevolle intentie zoals bijvoorbeeld bij Reiki. De natuur is veel intelligenter dan wij kunnen bevatten.

 

 

Sylvia Peters Rit

Sylvia Peters Rit

Praktijk Natuurgeneeskunde & Bewustwording

I will be back soon

Sylvia Peters Rit
Hallo 👋
Waarmee kan ik je helpen?
Start Chat met Sylvia:
chat