Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt voel je vrij om mij dit persoonlijk te melden. In goed onderling overleg zouden we tot een oplossing moeten kunnen komen. Als ik niets weet, kan ik er ook niets aan doen. Mochten we er samen niet uitkomen dan is de volgende informatie belangrijk om te weten voor je.

Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling klik op de GAT afbeelding.

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Om deze te bekijken klik je op de volgende link:

CAT/GAT Beroepscode

TCZ complementaire zorg