Home » Blog » Nieuws » Het begin van het einde en van iets nieuws

Het begin van het einde en van iets nieuws

door | 11 okt, 2022 | Bewustwording, Nieuws

Het lijkt soms dat alles, maar werkelijk alles, op losse schroeven staat, dat je overgeleverd bent aan de grillen van bijvoorbeeld de overheid. Dat is misschien wat je gelooft, dat instituten buiten jezelf wel voor jou zullen zorgen en dat ze dat nu niet meer doen. Zelf voel ik dat dit het begin van het einde is én van iets nieuws. Net zoiets als de herfst: de blaadjes vallen, maar ook de zaadjes, het stormt, het regent, het einde van iets wat is en de start van iets nieuws, al zien we dat pas in de lente. Soms is dat eng. Je weet immers niet wat er komt en wil je behouden wat je nu hebt, al is het nog zo slecht voor je. Tijd voor een grote schoonmaak. Jaja, ik weet het, ik kom ter zake. Ik word alleen zo enthousiast als ik al die synchroniciteit met de natuur weer eens opmerk.

Wie heeft de macht?

Afijn, je maakt je zorgen, over jezelf, je gezin, over de wereld. Je voelt je misschien zelfs machteloos. Niets is minder waar. Jij bent machtiger dan je denkt. De oplossing wordt niet geleverd door iets buiten je: geld, overheid, je partner, je baan etc. De oplossing ligt in jou, wanneer je weer luistert naar je hart. Jij bent liefde en liefde overwint alles. Je mag je dat alleen weer her-inneren. Mooi woord hé, zie je het? Taal is prachtig. Her-inneren, het komt vanuit jouw innerlijk, je ‘weet’ het dus al.

Wij zijn geboren als liefdevolle wezens, als sterrenkinderen en van oorsprong zo geprogrammeerd. Wij zijn het kanaal om liefde te verspreiden. Jammer genoeg leggen wij onszelf blokkades op door te geloven dat we iets buiten ons nodig hebben: geld, macht, een ‘goede positie’ enzovoorts. Niets van dat neem je mee als je geboren wordt en kun je meenemen als je dood gaat. Derhalve heeft het niet zoveel waarde als eraan gegeven wordt. Nee, de erfenis die je achterlaat is wie je bent geweest. We zijn ook van nature vergevingsgezind. Al heeft iemand in zijn leven nog zoveel rottigheid uitgehaald aan het einde zegt iedereen meestal: ‘over de doden niets dan goeds’.

Wij, als gemeenschap, geloven wat van buiten af komt dat dat ‘het’ is en komen dan juist in de problemen: je krijgt dan juist wat je niet wilt of je ontwikkelt een angst om dat wat je ‘hebt’ te verliezen. Wanneer je dat maar lang genoeg gelooft als maatschappij (dat zijn wij), dan doe je jezelf geweld aan.

We zitten in de herfst, het begin van het einde? Of van een nieuw begin?

Misschien oogsten we in deze herfst wat we gezaaid hebben, omdat we het contact met ons innerlijk zijn verloren. We hebben veel te veel aandacht besteed aan materiële zaken ten koste van alle moois wat wij op aarde hebben, ten koste van onszelf met als gevolg ziekte, burnout enz. Misschien hebben we té lang ontkent dat wij onderdeel van de natuur zijn en hebben ons daarmee tekort gedaan.

De natuur zal altijd de balans herstellen om te kunnen overleven. Dat is wat nu gaande is. Waar wij zoveel waarde aan hechtten buiten ons is vals geluk, maakt ons ziek, zwak en misselijk. Het past niet bij ons. Om de balans te herstellen wordt er nu schoon schip gemaakt. Zoiets als, wie niet horen wil moet voelen. Wordt wakker! Wordt bewust, ben bewust of werk aan je BewustZijn.

Zelf ervaar ik dat daar de oplossing zit! Wanneer je weer in verbinding komt met jezelf, je natuurlijke omgeving en beseft dat je onderdeel bent van een groter geheel dan brengt dat rust. Het draait niet meer alleen jou, jij bent een onderdeel van Samen. Jij bent een kanaal van liefde. Dan ga je van ‘hebben’ naar ‘zijn’. Je vraagt je af wie ben ik, wat doe ik hier eigenlijk, wat wil ik, ben ik werkelijk zo groots? Als je durft tenminste. En dan ontstaat er iets nieuws.

Hoe blijf je staan in deze turbulente tijd, voordat het nieuwe begint?

Verander je focus!

Waar je aandacht aan geeft groeit, kies dus bewust waar je je aandacht aan besteedt.

Als jij ’s-morgens bij het opstaan of ontbijt meteen de krant open slaat en het nieuws luistert dan begin je je dag al met veel negativiteit. Dan wordt je als het ware in een negatieve trilling/energie gezogen. Het staat namelijk vol oorlog, bedrog, geweld, boosheid etc. etc. Het belooft weinig goeds en kan ronduit dreigen aanvoelen.

Wat kun je dan doen? Verander je patroon, verander je focus en voel.

Mediteer bijvoorbeeld. Of kijk eens goed naar buiten. Voel je dankbaar voor wat er is en alvast dankbaar voor wat gaat komen de rest van de dag, vol verwachting. Je leeft en begint weer aan een nieuw avontuur. Winnie de Poeh zei: ‘Het is vandaag. Vandaag is mijn lievelingsdag.’ Voel de liefde in je en om je heen. Je begint de dag met een heel ander humeur, ofwel in een positieve trilling/energie. Geef de rest van de dacht meer aandacht aan deze energie, trek je regelmatig even terug, verwonder je om wat is.

Een andere vorm van mediteren is bidden. Ik hoorde laatst een mooie metafoor: wanneer je in het vliegtuig zit en je zit midden in de turbulentie dan gaat de piloot met het vliegtuig naar een andere luchtlaag om uit de turbulentie te komen. Dat is wat je doet met meditatie of bidden: uit de turbulentie naar de stilte waar je meer vrede ervaart, waar er rust is, waar je de boel kunt overzien, even afstand neemt, ‘er’ even uitstapt en vandaaruit weer verder kunt.

Je hoeft juist niets te doen

Je stemt je af op wat is zoals het is, niet zoals je gelooft dat het is of wat men je wilt laten geloven dat er is of hoe het zou moeten zijn. Je laat de spanning los van strijd omdat je niet tevreden bent met wat er is. Daar heb je weer zo’n woord. Zie jij het? Wanneer je de strijd tegen wat Is opgeeft en je overgeeft dan ervaar je een gevoel van Vrede. Je wordt echt wakker uit een zelf gecreëerde droom. Slaak een diepe zucht en laat los. Doe dat meerdere keren per dag als je voelt dat je getriggerd wordt en neigt naar de negatieve kant te gaan: je klaagt, je raakt boos en gefrustreerd of je wordt overmand door emoties. Keer het dan om. Accepteer wat is en vraag je af wat de boodschap is die je jezelf diep van binnenuit geeft: tijd om je weer goed te voelen. Dat merk je alleen op als je niets doet en stil bent, de observator wordt.

Ja maar……… en dan komen de bezwaren

Wanneer je je in deze stand zet dan geloof je niet dat jij zelf het ‘licht’ bent, dat jij de macht hebt. Je gelooft niet in jezelf, je gelooft wat ‘anderen’ je zeggen of je doet precies zoals je je hele leven geleerd hebt te doen wat ‘goed’ is. Je gaat weer de strijd aan met wat Is. Oef, daar is werk aan de winkel voor jezelf hé, ook voor mij hoor.

Je bent bang, zó bang voor verandering dat deze angst erger is dan alvast beleven hoe goed het zal worden als je de verandering hebt ingezet. Het is een soort overlevingsstand waar je jezelf dan in zet. Je hebt liever lange pijn en kort plezier dan korte pijn en lang plezier. Onderzoek waarvoor je je diep van binnen wilt beschermen, kijk het in de ogen. Zodra je probleem is aangekeken en liefdevol omarmd dan verandert de lading. Jouw angst lost misschien wel op als sneeuw voor de zon, begin je mogelijkheden te zien in plaats van bezwaren. Misschien niet van het ene op het andere moment, maar op een gegeven moment voel je dat het pijnlijke voorbij is. Dat er ver-licht-ing optreedt, je last is afgenomen. En wie deed dat? Jij! Jij bracht het in beweging.

Wat als die ander mij van alles aan doet? Ik zit in zo’n slechte omstandigheden.

‘Wie zonder zonden is werpe de eerste steen’ staat er ergens in de Bijbel. Als je dieper kijkt heeft elk Geloof  ongeveer dezelfde boodschap. Mooi woord weer hé, ‘geloof’: het hoeft dus niet zo te Zijn. De boodschap is dat die ander dezelfde is als jij, een liefdevol wezen dat even de weg kwijt is, die ook nog heel wat lasten mag afleggen. Wanneer je je hart laat spreken weet je dat en is compassie opbrengen niet meer zo moeilijk.

Betekent dat dat je je maar moet laten misbruiken op wat voor manier dan ook? Natuurlijk niet.

Het betekent dat je weer eerst terug naar je innerlijk gaat en kijkt wat maakt dat je dit zo raakt. Wat maakt dat je in die situatie terecht kwam en waarom je erin blijft. Beter nog, als je naar binnen gaat en je je gevoel ervaart en erkent weet je ook wat de oplossing is. Die komt dan als het ware vanzelf! Als je stil genoeg bent om het te horen, voelen of zien. Wees lief voor jezelf en heb compassie. Eerst voor jezelf en dan komt de rest vanzelf. Mediteer of bid en stel je voor wat je wél wilt, vraag gewoon wat je wilt, beperk jezelf niet, ga er vol voor, geef je over en voel de dankbaarheid alsof je het al hebt. Ook dan ga je over naar een ‘lichtere’ trilling.

Een fijn plekje

Het voelt zó fijn in dat plekje in jezelf, wetend dat je er Altijd naar terug kunt. Op den duur gaat alles in een flow. In de flow blijven is niet gemakkelijk wanneer je rondom je  zo’n zware energie ervaart. Herken je dit? Dat is het hem juist: als jij denkt/gelooft dat het moeilijk is, dan is het dat ook. Als jij gelooft dat het makkelijk is, dan is het dat ook. ‘Geloof’ doet allerlei dingen met je. De vraag die je jezelf mag stellen is of dit ‘Geloof’ je opbouwt of je afbreekt. Ik zou zeggen kies voor die opbouwende.

Wat met de regering, die mensen die ons de afgrond in duwen?

Zij duwen jou niet de afgrond in. Als dat is wat je gelooft, dan ontkracht je jezelf. Misschien is het hun taak op deze wereld om de slechterik te zijn zodat jij wakker kunt worden en verantwoordelijkheid gaat nemen. De overheid lost niks op. In feite zijn ze bij ons in dienst, het is een dienst die ons faciliteert, al lijkt dat nu niet zo. Het zijn wij, als maatschappij, die niet hebben opgelet omdat we lekker comfortabel konden zijn zonder te kijken of de genomen beslissingen wel goed waren voor álle mensen op deze aarde, de dieren, de natuur. Wíj wilden alleen maar meer en vooral goedkoop. Wíj lieten ons manipuleren en wíj geloofden wat er gezegd werd: als je meer koopt ben je gelukkiger, als je een (nog) groter huis hebt, als je vaak op vakantie kunt (want anders heb je niet geleefd?) ben je gelukkiger: als, als als. Ook voor mij heel herkenbaar hoor. Weer strijd omdat je niet accepteert en niet dankbaar bent voor wat je nú hebt, wie je nú bent, wat er nú is.

Je accepteert jezelf eigenlijk niet eens, dat jij een liefdevol en krachtig wezen bent, hoe wil je dan dat anderen jou zien en behandelen? Als je kijkt naar reclame en de krant en daarna kijkt naar wat jij werkelijk belangrijk vindt, waar denk je dan dat je de meeste tijd aan besteedt? Wees eerst heel eerlijk naar jezelf. Je hebt jouw macht gegeven aan dingen of mensen die buiten jou liggen terwijl jouw kracht zich ín jou bevindt. Je mag je verantwoordelijkheid weer terugnemen.

Bewust Zijn

Wanneer jij je bewust wordt van jouw macht verandert de rest vanzelf. Als wij toch eens beseften dat wij allemaal samen heel goed in staat zijn om voor onszelf, de medemens  en de omgeving te zorgen, waar wij onderdeel van zijn en afhankelijk van zijn. Als een ander macht over jou wil hebben zou je kunnen denken: ‘Wie denken ze wel dat ze zijn, dat ze dat nodig hebben om zichzelf Heel te voelen. Och erm’. Besef dat zij eigenlijk dezelfde zijn als wij maar in een ander scenario om ons wakker te schudden. Ja, dat is het misschien wel. Als wíj Wakker worden, Bewuster gaan leven en beseffen: waar zijn we nu in Hemelsnaam mee bezig? Wat als je gaat beseffen dat wat jij doet, consequenties heeft voor anderen, ook in Verwegistan? Is dat wat je wil? Wat zou er gebeuren als je daardoor andere keuzes gaat maken?

Maar er verandert zo veel op allerlei gebied, hoor ik je zeggen. Is dat wel wat ik wil?

Een nieuw begin

Verandering is een natuurwet. Je kunt het niet tegenhouden. Verandering is loslaten en opnieuw beginnen of verder gaan. Verandering kan ook leuk zijn en spannend. Het is maar waar je je op focust. Soms is er eerst chaos voordat de chaos wordt hersteld en er weer iets nieuws kan groeien. Alles komt uiteindelijk altijd weer in balans. Dat is ook een natuurwet. Veranderingen gaan de laatste jaren snel. Er gebeurt kosmisch gezien ook heel veel en daar hebben wij totaal geen grip op. Ga mee met de flow, stem je af op het licht in jou en je komt in contact met het licht buiten jou.

Ben ik dan voortdurend in die flow?

Was dat maar waar. Juist in turbulente tijden is het goed om elke dag een paar keer per dag tijd voor jezelf te nemen. In mijn ervaring krijg je steeds weer andere ervaringen om te oefenen. Als je liefdevol naar jezelf kunt kijken is dat niet erg. Je bent je aan het ont-wikkelen (weer zo’n mooi woord): alles wat je niet meer nodig hebt leg je stukje bij beetje van je af. Jammer hé, dat het niet ineens gaat? De weg naar je bestemming NU is net zo mooi als de bestemming zelf, ergens in de toekomst. Het is maar waar je je op focust.

Wat wil jij?

In welke trilling wil jij zijn? Hierin heb jij een vrije keuze en de keuze brengt eigen verantwoordelijkheid met zich mee. Je kunt de ander dus niet meer de schuld geven. Schuld bestaat niet. Neem je een keer de verkeerde afslag, heb je het verkeerde zaad gezaaid, ach, dan duurt het iets langer, maar de beloning blijft op je wachten. Dat is de wet van de Liefde, het enige dat altijd blijft bestaan, nu, later en altijd. Je hoeft alleen maar ‘wakker’ te worden uit de waan van de dag, jouw stilte op te zoeken en de liefde in jou te voelen. Je weet heus wel hoe je dat moet doen, zo ben je immers van nature ‘geprogrammeerd’.

Zo dat was het voor vandaag. Ik moest even mijn hart luchten omdat ik met pijn in mijn hart kijk naar wat voor leed er in de wereld wordt gecreëerd en wat er in diepere zin niet werkelijk ís. Word wakker! Elke dag is een nieuwe dag met een nieuw begin waarin jij de keuze hebt. Het één brengt het andere in beweging, het is maar welke keuze je maakt van binnenuit. Ik kies inmiddels voor liefde, ik droom van de Hemel op Aarde en ben druk aan het oefenen, en jij, wat kies jij?

Uiteindelijk komen we er allemaal samen wel uit. Is dit het begin van de wereld die wij Zijn: die van Liefde die er al is, Licht en in Eenheid, nu en in de Eeuwigheid, Amen.

(Waar heb ik dat eerder gehoord, haha)

 

Over Sylvia

Natuurgeneeskundepraktijk Boxmeer

Natuurgeneeskundepraktijk Boxmeer

Het is mijn missie jou te begeleiden naar een goede gezondheid zodat jij je leven weer kunt gaan leven in plaats van lijden.

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sylvia Peters Rit

Sylvia Peters Rit

Praktijk Natuurgeneeskunde & Bewustwording

I will be back soon

Sylvia Peters Rit
Hallo 👋
Waarmee kan ik je helpen?
Start Chat met Sylvia:
chat
Tweet
Share
Share
Pin